gallery
GRUPPO ANTICHI ORMEGGIATORI
DEL PORTO DI GENOVA
E pe tanti anni imbarche´ in scie questu bastimentu Andrea Doria pe cumpartimentu E de numme suciete´ Che n’a fetu da mue´ E passessan anche mill’anni Mai ciu´ ti l’ascurdie´